Máy tính

Nấng cấp lên Windows10 từ hệ điều hành Windows 7, 8.1

Máy tính 2042 lượt xem Chia sẻ:
Hướng dẫn này không yêu cầu bạn phải "GET WINDOWS 10", đồng thời người dùng Windows Insider không cần thực hiện theo cách này vì bạn đã lên Windows 10 RTM từ build 10240. Đầu tiên để việc cập nhật thành công bạn phải bảo đảm máy tính chạy.
 

DOWNLOAD UPGRADE WINDOWS10 SỚM TRÊN WINDOWS 7 VÀ 8.1

 
Yêu cầu:
 
- Windows 7 SP1 hoặc Windows 8.1
 
- Đã cài đặt toàn bộ cập nhật (khoảng 200 cập nhật trên Windows 7 và 100 đối với Windows 8.1).
 
Tiếp theo bạn làm:
 
- Vào C:\Windows\SoftwareDistribution\Download và xóa hết nội dung
 
- Mở command prompt (Start > Run > cmd) nhập vào: wuauclt.exe /updatenow
 

Chúc các bạn update lên windows 10 thành công!

Nguồn Tổng Hợp